Condiții

Condiții generale de utilizare pentru portalul de internet herosar.eu

§ 1 Partea generală

§ 1.1 Domeniul de aplicare

Acești termeni generali de utilizare reglementează utilizarea serviciilor site-ului web herosar.eu, precum și pentru toate subdomeniile care aparțin acestor domenii (denumite în continuare „site-ul herosar”) în scopul medierii rapide a comenzilor în sectorul ambarcațiunilor și serviciilor între cei care promovează o comandă ( Client) și persoana care ar dori să primească comanda (contractant).

Pentru orice utilizare a site-ului herosar, numai următorii termeni de utilizare sunt autorizați. Condițiile, completările, modificările sau acordurile subsidiare care contravin sau se abat de la condițiile noastre de utilizare nu vor fi recunoscute decât dacă Herosar le-a convenit în mod expres în scris.

§ 1.2 Descrierea serviciilor / domeniul de utilizare

Site-ul herosar este o platformă de internet pentru servicii care permite companiilor și consumatorilor înregistrați ca membri să caute sau să ofere servicii în conformitate cu categoriile furnizate, cu condiția ca oferta lor să nu încalce prevederile legale sau aceste condiții de utilizare.

herosar în sine nu este în niciun caz un partener contractual în contractele încheiate între membri pe această platformă de servicii. Îndeplinirea obligațiilor contractuale din contractele încheiate între membri are loc exclusiv între membrii respectivi.

Ofertele și conținutul publicat de membri pe site-ul herosar pot fi publicate și pe site-urile herosar din alte țări.

§ 1.3 Costuri de utilizare

Dacă se realizează un contract intermediat prin herosar, herosar percepe un comision de 2% plus Impozitul pe vânzări atât de la client, cât și de la contractant la plata contractantului.
Comisionul agenției este perceput doar dacă activitatea comandată a fost efectiv desfășurată.

§ 2 înregistrare

§ 2.1 Utilizarea serviciilor site-ului web herosar necesită ca membrul să se înregistreze complet și corect pe un site web herosar cu datele personale solicitate și să-și declare acordul cu valabilitatea prezentelor condiții de utilizare. Înregistrarea este gratuită.

Autorizate să se înregistreze sunt persoanele fizice și juridice care, în conformitate cu legislația țării din care aparțin sau din care accesează serviciile herosar, au vârsta legală necesară pentru a încheia un contract obligatoriu. Înregistrarea unei persoane juridice poate fi efectuată numai de o persoană fizică autorizată să reprezinte și trebuie să fie numită. Nu există nicio cerere de admitere. Odată cu înregistrarea, membrul alege un nume de utilizator personal și o parolă conform formularului de înregistrare stocat pe site-ul herosar. Parola membrului trebuie păstrată secretă și nu poate fi dezvăluită terților. Numele de membru nu trebuie să fie format dintr-un e-mail sau o adresă de internet. În plus, numele de utilizator nu poate încălca drepturile terților, de ex. Mărci și drepturi de denumire, să fie jignitor, precum și conținut jignitor sau să jignească împotriva decenței comune.

Dacă datele introduse sunt modificate după înregistrare, membrul este obligat să își corecteze imediat informațiile.

Membrului i se poate șterge înregistrarea în orice moment. Modificările pot fi făcute online printr-un link către datele personale de pe site-ul herosar. Contul de membru nu este transferabil.

§ 2.2 Dacă un membru dorește să accepte oferte pentru sarcini de lucru, membrul este obligat să depună în avans un depozit de 500 EUR la Herosar.

Datele bancare necesare pentru aceasta sunt furnizate în timpul înregistrării.

Dacă un membru a acceptat o comandă și nu execută acest ordin din motive pentru care este responsabil, orice daune care pot apărea trebuie compensate în principal din depozit.

Dacă un membru încetează calitatea de membru și își șterge înregistrarea, orice depozit rămas trebuie rambursat în termen de o lună.

§ 2.3 Prin înregistrare, membrul este de acord cu înregistrarea electronică a datelor sale în scopuri administrative interne.

§ 3 conținut

§ 3.1 Generalități

Site-ul herosar oferă membrilor înregistrați posibilitatea de a-și publica propriul conținut în cadrul oferit.

Conținutul publicat de membri pe site-ul herosar nu este, în general, verificat de Herosar pentru corectitudine, legalitate și exhaustivitate.
herosar își rezervă dreptul de a limita capacitatea de stocare a ofertelor de pe site-ul herosar.

Conținutul site-ului herosar este protejat de legea drepturilor de autor, brevetelor și mărcilor, precum și de alte legi. herosar este proprietarul și are toate drepturile asupra conținutului site-ului herosar.

§ 3.2 Licență

Membrii site-ului web herosar sunt de acord să acorde Herosar o licență limitată, la nivel mondial, gratuită și fără drepturi de autor pentru conținutul pe care îl publică.
Sub rezerva licenței limitate convenite aici, membrii își păstrează toate drepturile asupra conținutului lor. Odată cu publicarea conținutului pe site-ul herosar, membrii acordă herosar o licență limitată pentru a utiliza conținutul respectiv de pe site-ul herosar, pentru a-l adapta, șterge, face public și reproduce în funcție de prezența herosar.

§ 3.3 Limitări

Membrii trebuie să se asigure că ofertele lor nu încalcă prevederile legale, drepturile terților, moralitatea sau aceste condiții de utilizare.
În special, membrilor li se interzice să ofere servicii pe site-ul herosar sau să posteze anunțuri de căutare pentru care oferta sau cererea este interzisă în conformitate cu reglementările țării respective.

Trebuie respectate prevederile Codului penal, legile pentru protecția tinerilor, legea privind protecția datelor, drepturile de autor naționale și internaționale, mărcile comerciale, brevetele, drepturile de etichetare și denumire, precum și alte drepturi de proprietate industrială și drepturile personale ale terților.

În special, este interzis:
– Răspândiți spam, scrisori în lanț sau scheme piramidale
– Oferte de pariuri, loterii și alte jocuri de noroc
– Trimite viruși, troieni, roboți sau alte tehnologii rău intenționate
– pentru a copia, modifica sau distribui conținutul altor membri
– reclame plasate incorect

Membrul garantează că este proprietarul conținutului publicat pe site-ul herosar sau că are dreptul, din alte motive, să acorde licenței Herosar specificate în § 3.2 și că publicarea conținutului nu încalcă legile aplicabile, cum ar fi legile privind protecția datelor, brevetele, Încălcă mărcile comerciale, drepturile de autor sau alte drepturi ale persoanelor fizice sau juridice. Membrul asigură că are licențele necesare pentru ofertele sale.

§ 3.4 Sancțiuni

herosar își rezervă dreptul de a șterge imediat conținutul publicat pe site-ul herosar la propria sa discreție și de a-l restricționa, suspenda sau termina fără a da motive și fără notificare prealabilă și de a bloca contul de utilizator al membrului dacă există indicații concrete insistă asupra faptului că acest conținut încalcă reglementările legale, drepturile terților sau aceste condiții de utilizare. Herosar nu își asumă nicio răspundere în aceste cazuri.

§ 3.5 Răspunderea pentru conținut

Membrul este responsabil pentru ofertele postate de acesta pe site-ul herosar, precum și pentru toate activitățile din conturile lor de membru. Membrul este responsabil pentru corectitudinea, legalitatea și integralitatea ofertelor dvs. Dacă un membru nu este responsabil pentru utilizarea abuzivă a contului său de membru, deoarece nu există o încălcare a obligației de îngrijire, el nu este răspunzător.

§ 4 Scutire

Membrul se obligă să scutească Herosar de orice pretenții pe care alți membri sau terți le afirmă din cauza încălcării drepturilor lor prin ofertele și conținutul postat de membru sau din cauza altei utilizări a acestuia.

§ 5 protecția datelor

Membru este de acord cu colectarea electronică a datelor sale. Datele stocate pot fi vizualizate în profilul utilizatorului.

Informațiile furnizate de membru ca parte a înregistrării în conformitate cu § 2 alin. Datele personale introduse 1 și 2 sunt utilizate de Herosar exclusiv pentru prelucrarea contractelor încheiate între membri și în conformitate cu prevederile legii aplicabile privind protecția datelor. Orice utilizare suplimentară în scopuri de publicitate, cercetare de piață sau pentru adaptarea serviciilor oferite pe site-ul herosar nu are loc, ci necesită consimțământul expres al membrului. Membrul are opțiunea de a revoca acest consimțământ în orice moment.

Un membru nu poate utiliza datele pe care herosar i le-a transmis pentru prelucrarea contractului cu un alt membru în alte scopuri. În special, este interzisă vânzarea acestor date sau utilizarea acestora în scopuri publicitare fără acordul membrului în cauză.

Orice altceva este reglementat de declarația privind protecția datelor.

§ 6 rezilierea

În calitate de membru, puteți rezilia acordul utilizatorului în orice moment. Declarația de reziliere poate fi făcută în scris la adresa indicată în avizul legal sau puteți trimite un e-mail la serviciul de asistență pentru clienți herosar. herosar va șterge apoi contul dvs. de membru.

Herosar poate, la rândul său, să rezilieze contractul de utilizare cu o perioadă de preaviz de 14 zile până la sfârșitul lunii. Dreptul de a vă bloca contul rămâne neafectat.

§ 7 disponibilitatea sistemului

Dreptul respectivului membru de a utiliza site-ul web herosar există numai în cadrul stadiului actual al tehnicii.

Disponibilitatea sistemului Herosar este limitată temporar dacă acest lucru devine necesar datorită lucrărilor de întreținere, limitelor de capacitate, securității sau integrității serverelor și perioadelor de nefuncționare neplanificate.
herosar nu garantează disponibilitatea neîntreruptă a site-ului web.

Se aplică următoarele definiții:
A) Timp de întreținere: herosar efectuează periodic lucrări de întreținere săptămânale; aceste perioade sunt stabilite ca timp de întreținere.
b) Timp de nefuncționare neplanificat: Timpul de nefuncționare neplanificat este perioada de timp care trece după apariția indisponibilității în timpul perioadei de service promise până când sistemul site-ului herosar cu toate componentele este disponibil din nou pentru funcționarea normală. Timpul de nefuncționare este măsurat în ore sau în fracțiuni din acesta.
La calcularea perioadelor de nefuncționare neplanificate, perioadele de nefuncționare cauzate de circumstanțe pentru care herosar nu este responsabil nu sunt luate în considerare. În special, Herosar nu este responsabilă pentru orice afectare a accesului la serviciile contractuale care poate fi urmărită până la defecțiuni și / sau defecțiuni ale sistemelor tehnice și / sau ale componentelor rețelei în afara site-ului nostru web, în special întreruperi de linie sau defecțiuni la furnizorii de telecomunicații.
De îndată ce apar erori recunoscute pentru un membru sau restricții sau erori de sistem devin previzibile, membrul trebuie să informeze imediat Herosar despre acest lucru.

§ 8 drept de retragere

Dacă un membru încheie contractul de utilizare cu herosar în calitate de consumator și scopul utilizării nu poate fi atribuit activității sale comerciale sau profesionale independente, el nu mai este obligat prin declarația sa (contractul de utilizare cu herosar) dacă face acest lucru în termen de două săptămâni Revocați în scris accesul la declarația de consimțământ.

Condițiilor de utilizare sunt atașate un model de formular de anulare și o politică de anulare.

§ 9 Limitări de răspundere

herosar nu își asumă nici o responsabilitate pentru conținutul publicat de membri sau pentru corectitudinea și completitudinea acestuia.
herosar nu verifică dacă un membru s-a înregistrat cu datele corecte. Este responsabilitatea fiecărui membru să se convingă de corectitudinea datelor furnizate de partenerul lor contractual înainte de prelucrarea contractului.
Conținutul publicat de membri nu reflectă opinia herosar.

Herosar răspunde în fața antreprenorilor și persoanelor juridice de drept public doar pentru daune în cazul intenției intenționate și neglijenței grave din partea reprezentanților săi legali sau a altor agenți viciari, în conformitate cu dispozițiile legale. În caz de neglijență simplă, Herosar este răspunzătoare numai pentru reclamațiile bazate pe vătămarea vieții, a membrelor și a sănătății sau a obligațiilor esențiale ale contractului. În cazul încălcării obligațiilor contractuale esențiale, răspunderea se limitează la prejudiciul care apare de obicei în astfel de contracte.

În cazul în care membrul este consumator, Herosar este răspunzător doar pentru daune în caz de intenție și neglijență gravă din partea reprezentanților săi legali sau a altor agenți supleanți, în conformitate cu dispozițiile legale. În caz de neglijență simplă, Herosar este răspunzătoare numai pentru reclamațiile bazate pe vătămarea vieții, a membrelor și a sănătății sau a obligațiilor esențiale ale contractului.

În plus, Herosar este răspunzător doar pentru despăgubiri pentru daune indirecte, în special pentru profitul pierdut, dacă reprezentanții legali sau alți agenți viciari ai Herosar pot fi acuzați cu intenție sau neglijență gravă.

§ 10 responsabilitate pentru link-uri externe

În ciuda unui control atent al conținutului, herosar nu își asumă nicio răspundere pentru conținutul linkurilor externe. Operatorii paginilor legate sunt singurii responsabili pentru conținutul lor.

§ 11 locul jurisdicției

Pentru toate disputele care decurg din acordul de utilizare, dacă membrul este o entitate juridică de drept public sau un fond special de drept public, locul de jurisdicție este Curtea Regională de la Nürnberg. Același lucru se aplică dacă membrul este comerciant și tranzacția este o tranzacție comercială pentru el sau cumpărătorul nu are un loc de jurisdicție general în Germania. herosar este, de asemenea, îndreptățit să acționeze în justiție la sediul comerciantului, la sediul persoanei juridice sau la sediul autorității.

§ 12 Legea aplicabilă

Legea Republicii Federale Germania se aplică tuturor relațiilor contractuale și precontractuale, cu excepția legii ONU privind vânzările.

§ 13 Clauza de separare

În cazul în care prevederile individuale ale acestui contract sunt ineficiente sau neexecutabile sau devin ineficiente sau neexecutabile după încheierea contractului, acest lucru nu va afecta valabilitatea restului contractului. Dispoziția ineficientă sau neexecutabilă se înlocuiește cu o dispoziție efectivă și executorie ale cărei efecte se apropie cât mai mult posibil de obiectivul economic urmărit de părțile contractante cu dispoziția ineficientă sau neexecutabilă. Prevederile de mai sus se aplică în mod corespunzător în cazul în care contractul se dovedește a fi incomplet. § 139 BGB nu se aplică.

suchen

Juni 2024

 • M
 • D
 • M
 • D
 • F
 • S
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Preis
Führerscheinklassen

Jobs vergleichen

vergleichen
Send this to a friend